KURUMSAL
Sürdürebilirlik
İnsana ve Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir Bir Dünya!
Star Valve olarak, tüm faaliyetlerimizi toplum için değer üretmeye odaklanan bir sosyal sorumluluk anlayışının yansıması olarak görüyoruz.
Faaliyetlerimizi sürdürürken Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanında öncü bir firma olmayı hedefliyor; bu doğrultuda Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı destekliyoruz.
Toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla ekonomik ve küresel kalkınmaya destek veriyor; gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin iklim değişikliğine olan etkilerini minimize etmek için çalışıyor ve sürdürülebilir bir dünya için paydaşlarımızla iş birlikleri gerçekleştiriyoruz.
Çalışmalarımızla insana ve çevreye duyarlı ve saygılı politikalar izlemek, bu doğrultuda sosyal ve kültürel amaçlarla hazırlanan projelere destek olmak temel kurumsal değerlerimiz arasındadır.