UYGULAMA ALANLARI
Kimya ve Petrokimya
Sürekli gelişmekte olan en büyük sanayi sektörlerinden biri kimya ve petrokimya sektörüdür. Petrokimya endüstrileri sadece petrol ve gaz üretimi ile sınırlı değildir. Asetilen, benzen, etan, metan, propan ve elastomerler, çözücüler, yağlar vb. gibi diğer ürünlerden elde edilen çok çeşitli petrokimyasalların üretilmesinden ve depolanmasından da sorumludur. Petrokimya endüstrilerinde, hafif veya yüksek düzeyde aşındırıcı, yanıcı, çamurlu ve yağlı olabilen ortam akışını ve basıncını kontrol etmek, düzenlemek ve başta petrol ve gaz olmak üzere çeşitli ortamların ve diğer kimyasalların türetildiği çok sayıda petrokimyasalın akışının düzenlenmesinde çok önemli rol oynayan birçok vana çeşidi bulunmaktadır. STARVALVE kimya ve petrokimya sektöründe sahip olduğu uygulama tecrübesiyle , prosesler için en doğru çözümler sunarak, sorunsuz ve güvenli bir işletim imkanı sunmaktadır.