KURUMSAL
Kalite Politikamız
Temel değerlerini; ‘‘Mükemmeliyetçilik’’ ‘‘Sürdürülebilirlik’’ ve ‘‘Yenilikçilik’’ olarak tanımlamış, Endüstriyel Vanalar, Aktüatörler, Boru Ve Ek Parçalarının Üretimi Ve Satışı konusunda uzman, teknoloji ve kalite açısından sektörüne öncülük eden bir kuruluş olarak aşağıdaki prensiplere bağlılığımızı taahhüt ederiz.
• Müşterilerimizin talep ve beklentilerini karşılayacak nitelikte kaliteli ürünler üretmek, satış öncesi ve sonrası teknik destek sağlayarak müşteri memnuniyetini arttırarak sürdürmek,
• Ürünlerimizin; müşteri taleplerine, ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal mevzuata uygunluğunu sağlamak ve sürekliliğini temin etmek,
• Ortak çabamız olan kaliteli üretimi gerçekleştiren çalışanlarımızın; iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutarak, mesleki ve sosyal gelişimini, kalite bilincini, sürekli eğitim programları ve aktivitelerle desteklemek, motivasyonlarının en üst seviyelerde tutulmasını sağlamak,
• Uzun vadeli iş ortağı olarak gördüğümüz tedarikçilerimizle işbirliğimizi; karşılıklı güven ve kazanca dayalı olarak gerçekleştirmek,
• Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001-2015 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dökümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
• Faaliyetlerimizi sürdürürken, çevreyi ve doğal kaynakları korumak,
Tüm süreçlerde; proaktif, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarımızla kalite ve sürekli iyileştirme bilincini sistematik bir şekilde sağlayarak, temel prensiplerimiz çerçevesinde "Mükemmellik" yaklaşımını benimsemek ve gereklerini yerine getirmek; Starvalve Proses Vanaları ve Aktüatör Teknolojisi San. Ve Tic. A.Ş. çalışanları olarak hepimizin ortak hedefi ve görevidir.
Genel Müdür / Ömer YILDIZ